برورو
خاطره رحیمی

خاطره رحیمی

خاطره رحیمی هستم ، ناخنکاری با ۶ سال سابقه کار. صفحه اینستاگرام khaterehnailss

آدرس خاطره رحیمی کجاست :

تهران جنت آباد جنت آباد جنوبی

  • تماس بگیرید

نمونه کارهای خاطره رحیمی

خدمات
قیمت
ناخن:لمینت ناخن
از180تومانتا200تومان

تغییر قیمت ترمیم لمینت بستگی به مقدار مواد دارد

ناخن:لمینت ناخن
از270تومانتا280تومان

تغییر قیمت کاشت لمینت بستگی به اندازه ناخن دارد

ناخن:کاشت ناخن
از290تومانتا350تومان

تغییر قیمت بستگی به اندازه ناخن دارد

ناخن:ژلیش ناخن
از130تومانتا200تومان

تغییر قیمت بستگی به لاک مورد استفاده دارد

ناخن:ترمیم ناخن
از160تومانتا180تومان

تغییر قیمت بستگی به اندازه ناخن دارد

به زودی در برورو
baroro
Loading...