برورو
افسانه عاشوری

افسانه عاشوری

دارای ۱۰ سال سابقه کاری

آدرس افسانه عاشوری کجاست :

قزوین خیابان بوعلی ،چهارراه پارک ملت به سمتچهارراه خیام

  • تماس بگیرید

نمونه کارهای افسانه عاشوری

خدمات
قیمت
ناخن:ژلیش ناخن
از80تومانتا120تومان

ژلیش دست

ناخن:لمینت ناخن
از120تومانتا160تومان

ترمیم لمینت ناخن دست

ناخن:ترمیم ناخن
از160تومانتا200تومان

ترمیم پودر و ژل

ناخن:کاشت ناخن
از200تومانتا250تومان

کاشت پودر و پلیژل

به زودی در برورو
baroro
Loading...