• املش
آرایشگر
فاطیما فرهادی پور
آرایشگر
بانو حسینی
بهترین آرایشگاه و آرایشگر های املش
نام بهترین آرایشگاه و آرایشگر املشمنطقهتلفن
فاطیما فرهادی پوراملش میان محله روبروی مدرسه غیرانتفاعی عمار سالن زیبایی سروستان09352151202
نارینااملش ---
baroro