• بابل
آرایشگر
نرگس حسین زاده
آرایشگر
مریم صادقی
آرایشگر
جواد صلحدار
آرایشگر
رکسانا نصرالله پور
آرایشگر
مریم کرباسی
آرایشگر
نازنین میرزازاده
آرایشگر
آتنا غلامی
آرایشگر
نازنین میرزازاده
آرایشگر
فاطمه خان جان زاده
آرایشگر
فاطمه خان جان زاده
آرایشگر
ثنارهبر
آرایشگر
الناز عباسنیا
آرایشگر
دنیااباذریان
آرایشگر
توفان
آرایشگر
نگین بیوتی
آرایشگر
محبوبه رمضانیان
آرایشگر
بهناز چام چام
آرایشگر
سمیه ایمانی
بهترین آرایشگاه و آرایشگر های بابل
نام بهترین آرایشگاه و آرایشگر بابلمنطقهتلفن
نرگس حسین زادهبابل شهربانی،نیایش ۱۰09304728280
مریم صادقیبابل 09038487107
جواد صلحدار بابل کمربندی غربی توحید ۳۷09351313074
رکسانا نصرالله پور بابل 09358104005
مریم کرباسیبابل خیابان نواب،اشرفی ۲۱09117543749
نازنین میرزازادهبابل ۴راه نواب اشرفی۲۳---
آتنا غلامیبابل ---
نازنین میرزازادهبابل 4راه گلشن اشرفی۲۳09112248511
فاطمه خان جان زاده بابل بابل .خیابان آستانه.هادی ۱۱/۱09380734037
فاطمه خان جان زاده بابل ---
ثنابابل ---
فاطیما صدیقی بابل بابل چهارراه گنجینه و شهر بازنی بالا بانک اینده ساختمان توکل طبقه اول واحد ۳09353509474
دنیابابل گلستان ۱۷09395009535
گلدن رزبابل بابل شهرک بهزاد 09117802055
نگین بیوتیبابل معلم ۲۱سالن زیبایی فاطیماصدیقی---
محبوبه رمضانیانبابل میدان آستانه هادی ۱۳ ط ۳ آموزشگاه گل تاج---
مه چهرهبابل خیابان راهنمایی. مصلی ۱۰ . انتهای هاتف۴09113106876
آنالیبابل بلوار امام رضرضا .خ امام جواد.ساختمان عنایت زاده---
baroro