• بهارستان
آرایشگر
فهیمه گلزار
آرایشگر
زهرا احمدی
آرایشگر
معصومه افروز
آرایشگر
نرگس یعقوبی
آرایشگر
فاطمه حاتمیان
آرایشگر
صفورا آزمون
آرایشگر
محدثه شریفی
آرایشگر
منیره شوقی
آرایشگر
فرانک لک
آرایشگر
سمیرا رحمانی
آرایشگر
پروین شجاعی
آرایشگر
اعظم رشیدی
آرایشگر
فریبا خسروی
آرایشگر
افسانه ملکی
آرایشگر
سارا بخشی
بهترین آرایشگاه و آرایشگر های بهارستان
نام بهترین آرایشگاه و آرایشگر بهارستانمنطقهتلفن
فهیمه گلزاربهارستان شهرک مهر،خیابان مهر،پلاک۱۱۰09378041874
زهرا احمدیبهارستان سالن رویال09198285410
معصومه افروزبهارستان گلستان و صالحیه 09196186155
نرگس یعقوبیبهارستان شهرک سبزدشت کوچه پیک عمارت زیبایی یلدا09357089093
فاطمه حاتمیانبهارستان گلستان فلکه اول---
صفورا آزمونبهارستان نسیم شهر. خیابان امام خمینی. پلاک ۲۵۷. سالن زیبایی پریا فرهودی09396313248
محدثه شریفیبهارستان جاده ساوه.شهرستان بهارستان.شهرگلستان.بغل خیابان قبادی جنب نمایندگی اسنوا طبقه ۵ آفرلند واحد۸ سالن زیبایی صوفلو09228601143
مهرآرابهارستان صالحیه سی متری ۱۵ متری اول نگارستان ۱۵ جنب بنگاه نویدی روبروی نانوایی آرایشگاه مهرآرا09370255690
دوشیزه بهارستان خیابان سلمان فارسی عروس سرای دوشیزه 09393941427
محنابهارستان ---
عروس،سرای نایس لندبهارستان ---
شقایقفامنین همدان شهرستان فامنین خیابان امام خیابان شریعتی نبش شریعتی ۳ طبقه ی اول09108477671
دکتر ناخن رویال بهارستان صالحیه خیابان 16متری شهداغربی روبروی میلان دو 09359063893
افسانه بهارستان ---
سارا بخشیبهارستان بهارستان سلطان اباد سی متری ستاری فشار قوی کوجه سپیده بین ده متری دوم و سوم پلاک ۷ واحد ۱---
baroro