• میکاپ هندی

چه فاکتورهایی در هزینه میکاپ هندی تاثیرگذارند؟

یکی از سبک های میکاپ که همیشه طرفدار دارد میکاپ هندی است و شاید به نظر بیاید که یک تعرفه ثابت برای این سبک آرایش وجود دارد. باید بگوییم که علاوه بر نوع لوازم آرایشی، عوامل دیگری نیز در قیمت میکاپ هندی تاثیرگذار هستند به طور مثال باید سطح تجربه میکاپ کار را در نظر گرفت. میکاپ آرتیست های باتجربه و ماهر معمولاً قیمت بیشتری برای خدمات خود دریافت می‌کنند. همچنین باید به یاد داشته باشید که میکاپ در آرایشگاه معمولاً گران تر از میکاپ در منزل است. پیچیدگی و زمان انجام کار نیز بر هزینه آرایش هندی تاثیر می‌گذارد. هرچه میکاپ هندی پیچیده تر باشد و به زمان بیشتری برای انجام نیاز داشته باشد، قیمت آن نیز بیشتر خواهد بود. در هر حال پیشنهاد می‌شود قبل از انجام هر نوع میکاپ این فاکتورها را در نظر بگیرید و درباره قیمت میکاپ هندی با میکاپ کار صحبت نمایید.

baroro