• ژلیش ناخن

عوامل موثر بر هزینه ژلیش ناخن

  • نوع ژلیش: ژلیش های ساده، طرح دار، نگین دار و ... قیمت های متفاوتی دارند.
  • کیفیت مواد: مواد باکیفیت تر، قیمت بالاتری دارند.
  • مهارت ناخن کار: ناخن کاران باتجربه و ماهر، هزینه بیشتری دریافت می کنند.
  • منطقه و شهر: قیمت ها در شهرهای بزرگ و مناطق لوکس تر، به طور کلی بالاتر است.
  • نوع ناخن: قیمت ژلیش ناخن طبیعی، از ژلیش ناخن کاشته شده ارزان تر است.
  • خدمات اضافی: خدمات اضافی مانند مانیکور، پدیکور، طراحی و ... به قیمت ژلیش اضافه می شوند.

نکاتی برای انتخاب قیمت مناسب

قبل از مراجعه به آرایشگاه، قیمت ها را در چند آرایشگاه مختلف استعلام بگیرید و از ناخن کار خود بخواهید قبل از شروع کار، تعرفه نهایی را به شما بگوید. کیفیت مواد و مهارت ناخن کار را در نظر بگیرید و به دنبال تخفیف و پیشنهادات ویژه باشید. انتظارات خود را از ژلیش ناخن به طور واضح به ناخن کار خود بگویید. دقت کنید که قیمت های بسیار پایین، ممکن است نشان دهنده استفاده از مواد نامرغوب یا مهارت کم ناخن کار باشد. قبل از انجام ژلیش ناخن، از سلامت ناخن های خود اطمینان حاصل کنید.

baroro