ساراحیدریصفحه سالن

آدرستهران نو

مدیریت

ساراحیدری

ساراحیدری

یکی از محله های تهران که به دلیل موقعیت مکانی خود، بسیار پرتردد است و افراد بسیاری به آن مراجعه می‌کنند، منطقه تهران نو در تهران است. این منطقه همچنین آرایشگاه‌های متعددی نیز دارد.

بهترین آرایشگاه های تهران نو
نام بهترین آرایشگاه تهران نومدیر سالن زیباییمنطقهتلفن