• زنانه
بهترین آرایشگاه های زنانه آذربایجان غربی
نام بهترین آرایشگاه زنانه آذربایجان غربیمدیر سالن زیباییمنطقهتلفن
آموزشگاه نجفیآرزونجفیارومیه - اول شمالی نرسیده به درمانگاه بوعلی آموزشگاه نجفی09145244058
عروس الهه نازنظميسلماس - خيابان رازي ؛مابين حافظ و رضايي09142835621
Nailarts_urmiaمهدیه رستمیارومیه - خیابان المهدی،کوی ۱۴ سالن آلتین گلین09038914503
نوریایسان نوریارومیه - بدیعی ۱سالن زیبایی نوری09147215808
دلساحمیرا زینالیارومیه - شهرک ولیعصر خیابان عباس نژاد جنب فلکه صادقیه کنار آقای مبل09142138173
زیبایی آلینامعصومه علیمیرزالوخوی - احمدنیا کوچه شیخ السلام ۵ سالن زیبایی آلینا09331938821
مسیرامعصومه حسینقلی لوارومیه - خیابان امین. ابتدای خیابان دیانت09383823668
Katiyaمینا یارمحمدی ارومیه - میاندوآب خیابان مطهری نرسیده به ۲۴ متری 09148224956