سالن زیبایی شب گیس صفحه سالن

آدرسجیرفت

بهترین آرایشگاه های کرمان
نام بهترین آرایشگاه کرمانمدیر سالن زیباییمنطقهتلفن
سالن زیبایی شب گیس نجمه رشیدی جیرفت - بلوار بعثت، بعثت 6 روبروی املاک حافظ طبقه اول09140174627
زیبایی بدون مرزبهاره شاهرخیکرمان - ابتدای باغملی نبش خیابان ابن سینا آموزشگاه و آرایشگاه زیبایی بدون مرز09919143082
ریحان بانوسحررحیمیکرمان - خیابان سراسیاب خیابان شهید احمدی روبه روی کوچه 10 خیابانبختیاری نبش کوچه اول آرایشگاه ریحان بانو09140161428
نیم رخوحیده شهابیسیرجان - خ خواجو روبروی کالای برق زیدابادی09133473266
بانو قادری مینا قادریکرمان - پارک مطهری نبش مطهری 3اموزشگاه آرایشگاه بانو قادری09046642328
سحر محمدیان سحر محمدیان کرمان - سیرجان ،شهرک مهر09162509642