• زنانه
بهترین آرایشگاه های زنانه یزد
نام بهترین آرایشگاه زنانه یزدمدیر سالن زیباییمنطقهتلفن
لیلیسمیه دهقانی زادهمهریز - مهریز، شهرک رجایی کوچه ی هفتم تربیت09045521388
مژانمژگان دهقانی یزد - اشکذر خ امام خمینی کوچه حجاب سالن زیبایی مژان 09138565664
ماهشیدزهرا دهقانیمیبد - خ مهرجرد خ طلافروشی فلکه لاله اولین کوچه سمت راست 09134447109
آدختمطهره میرزا بابایییزد - میدان مدرسی شهرک رزمندگان خیابان مسرت کوچه احسان09210330575
بانو دره زرشکیمژگان دره زرشکییزد - یزد_میدان ابوالفضل_بلوار شهید جوکار_کوچه محمدرضا حسینی نسب _سالن زیبایی بانو دره زرشکی 09134500870