• فارسان
آرایشگر
سهیلا مهدوی
آرایشگر
مرضیه عباسپور
آرایشگر
امانی
بهترین آرایشگاه و آرایشگر های فارسان
نام بهترین آرایشگاه و آرایشگر فارسانمنطقهتلفن
بانومهدویفارسان خیابان بهشتی ۴۳ . کوچه یک طرفه از میدان جمهوری به سمته خیابان بهشتی 09338023035
مرضیه عباسپورفارسان جونقان ،خیابان ولیعصر شمالی ،جنب ابزار رنگ ---
ندافارسان جونقان .خیابان ولیعصر.بالاترازبانک ملی---
baroro