• فریدونکنار
آرایشگر
نگین سمائی
آرایشگر
سارا موید
آرایشگر
سپیده بدیری
آرایشگر
سامره فدایی
آرایشگر
فاطمه موسوی نژاد
بهترین آرایشگاه و آرایشگر های فریدونکنار
نام بهترین آرایشگاه و آرایشگر فریدونکنارمنطقهتلفن
نگین سمائیفریدونکنار بلوار بسیج ، پاسداران یکم ، جنب پاسداران ۳ سالن زیبایی فرزانه09334096288
سارا موید فریدونکنار شهدا ۳۰ کوچه کنار بازار روز 09116752769
سپیده بدیریفریدونکنار خیابان هلال احمر،کوچه یکم سالن زیبایی سپیده بدیری09119053474
سامره فداییفریدونکنار ---
فاطمه موسوی نژادفریدونکنار ---
baroro