• گنبدکاووس
آرایشگر
ملیحه
آرایشگر
مرضیه صبح خیز
آرایشگر
مینا مجرد
آرایشگر
سمیرا ابراهیمی
آرایشگر
نسرین کرامت لو
آرایشگر
شیوا پوراکبر
آرایشگر
غزال حاجیلری
آرایشگر
غزال حاجیلری
بهترین آرایشگاه و آرایشگر های گنبدکاووس
نام بهترین آرایشگاه و آرایشگر گنبدکاووسمنطقهتلفن
ملیحه گنبدکاووس گنبد کاووس طالقانی شرقی09011728381
لمیس بیوتیگنبدکاووس طالقانی شرقی مجتمع سیتی سنتر طبقه ۵ واحد ۶۲09033533885
مینا مجردگنبدکاووس خیابان طالقانی شرقی روبروی بلوار دانشجو مجتمع سیتی سنتر طبقه ی سوم واحد ٣٠٣09360686400
سمیرا ابراهیمیگنبدکاووس ---
نسرین کرامت لوگنبدکاووس ابتدای بلوار دانشجو سمت راست نبش املاک‌آویژه سالن های لیدی09112829702
آنیتگنبدکاووس خیابان طالقانی شرقی روبروی فروشگاه اتکا مجتمع تیراژه طبقه دوم واحد 3سالن آنیت09305430706
غزال حاجیلریگنبدکاووس خیابان شهدا شرقی.بین خیام حافظ .---
غزال حاجیلریگنبدکاووس شهداشرقی.بین خیام حافظ09113794928
baroro