• ملایر
آرایشگر
بهاره بیات
آرایشگر
زهرا ارزانی
آرایشگر
سمیرا رضایی
بهترین آرایشگاه و آرایشگر های ملایر
نام بهترین آرایشگاه و آرایشگر ملایرمنطقهتلفن
بهاره بیاتملایر ملایر میدان طالقانی خیابان نظری کوچه شهید رحمان بتویی درب سوم شمالی سالن بهار09331560821
زهرا ارزانیملایر ملایر میدان جهاد خیابان صبا09187301805
مهتاملایر خیابان بلوار پارک کوچه شهید ابراهیم فتحی09033028411
baroro