• میبد
آرایشگر
مریم عبدلی
آرایشگر
نجمه شاهی نژاد
آرایشگر
زهرا دهقانی
آرایشگر
شیوا آقایی
بهترین آرایشگاه و آرایشگر های میبد
نام بهترین آرایشگاه و آرایشگر میبدمنطقهتلفن
مریم عبدلیمیبد میبد، محدوده فلکه شهرداری09941166930
زیبا سرای یلدا میبد میبد مهرجرد خیابان دستغیب وسط خیابان مابین عطاری مدیر و شبهای لبنان دست چپ طبقه پایین مزون آوا زیبا سرای یلدا 09136712285
ماهشیدمیبد خ مهرجرد خ طلافروشی فلکه لاله اولین کوچه سمت راست 09134447109
شیوا آقاییمیبد بلوار رسالت بوستان پنج---
baroro