• نظرآباد
آرایشگر
حسین چنکشی
آرایشگر
آمنه کریمی
آرایشگر
هانیه رضایی
آرایشگر
سپیده فیوضی
آرایشگر
زهرا محجوب
آرایشگر
سیمین رحیمی
بهترین آرایشگاه و آرایشگر های نظرآباد
نام بهترین آرایشگاه و آرایشگر نظرآبادمنطقهتلفن
حسین چنکشینظرآباد میدان لاله خیابان مطهری پاساژ مهدی طبقه دوم واحد 609381574531
ماتیک کرج هشتگرد ، خیابان پشتی مسجد جامع09368931499
هانیه رضایینظرآباد ---
سپیده فیوضینظرآباد انتهای خیابان شهدای جنوبی---
زهرا محجوبنظرآباد میدان صنعت.خیابون خبرنگار.روبروی مهستان ۱۵---
امیتیسنظرآباد هشتگرد پاساژ میران طبقه پنجم واحد ۳۰۴09375504069
baroro