• پارسیان
آرایشگر
فاطمه موثقی
آرایشگر
مهناز زارعی
بهترین آرایشگاه و آرایشگر های پارسیان
نام بهترین آرایشگاه و آرایشگر پارسیانمنطقهتلفن
فاطمه موثقیپارسیان 09174164917
زیباکده نازپارسیان خیابان معلم. بالای دفتر پیشخوان دولت. طبقه اول واحد ۲09337668229

۲۰۰۰۰ هزار نمونه کار در دسته های:

baroro