• سقز
ماریا مرادی
سوزان فرجی
ایلا مرامی
میترا رضایی
بهترین آرایشگاه های سقز
نام بهترین آرایشگاه سقزمنطقهتلفن
ماریا مرادیسقز بلوار شهید بهشتی،پایینتر از هتل کورد،سالن ناخن پریا پیروز09185341455
سوزان فرجی سقز میدان شهدا کوچه میخک نبش کوچه قانع 09334477728
ایلا مرامیسقز خیابان شهید رجایی ترمینال بوکان ---
میتراسقز میدان شهدا . کوچه میخک . نبش کوچه قانع . سالن زیبایی میترا 09025408886
baroro