• زنانه
  • سقز
آرایشگر
ماریا مرادی
آرایشگر
سوزان فرجی
آرایشگر
ایلا مرامی
آرایشگر
میترا رضایی
آرایشگر
سالن نارس
بهترین آرایشگاه و آرایشگر های زنانه سقز
نام بهترین آرایشگاه و آرایشگر زنانه سقزمنطقهتلفن
ماریا مرادیسقز بلوار شهید بهشتی،پایینتر از هتل کورد،سالن ناخن پریا پیروز09185341455
سوزان فرجی سقز میدان شهدا کوچه میخک نبش کوچه قانع 09334477728
ایلا مرامیسقز خیابان شهید رجایی ترمینال بوکان ---
میتراسقز میدان شهدا . کوچه میخک . نبش کوچه قانع . سالن زیبایی میترا 09025408886
سالن نارسسقز بلواروحدت کوچه پاکزاد(پاییزان)09232041967
baroro