• ساوه
آرایشگر
مهسا سلیمانی
آرایشگر
فاطمه جوادی
آرایشگر
ملیحه رحیم زاده
آرایشگر
الناز آقام علی
آرایشگر
راحله علیوردی
بهترین آرایشگاه و آرایشگر های ساوه
نام بهترین آرایشگاه و آرایشگر ساوهمنطقهتلفن
مهسا سلیمانیساوه شهرک فجر ورودی فاز ۴سالن زیبایی فرح بانو09196567264
فاطمه جوادیساوه خیابان شریعتی کوچه دوم 09012666967
ملیحه رحیم زادهساوه شهرک فجر09353444745
الناز آقام علیساوه خیابان طالقانی طالقانی ۳ سالن آینه ---
راحله علیوردیساوه خیابان بسیج یک انتهای فردوس ۵۲---
baroro