• زنانه
  • شهرکرد
آرایشگر
زهرا خدابخشی
آرایشگر
نادیاشریفی پور
آرایشگر
فائزه درویشی
آرایشگر
ساراامیرخانی
آرایشگر
سرور فروزنده
آرایشگر
مهسا محسن زاده
آرایشگر
سمیه چراغی
آرایشگر
زهرا علوی
آرایشگر
میتراساعدی
آرایشگر
الهام نجفی
آرایشگر
مینا نجفی
آرایشگر
ساناز اسدی
آرایشگر
بنفشه توکلی
آرایشگر
محبوب بهرامی
آرایشگر
فاطمه کاظمی
آرایشگر
الهام حدادی
آرایشگر
الهام حدادی
آرایشگر
روشنا حسینی
بهترین آرایشگاه و آرایشگر های زنانه شهرکرد
نام بهترین آرایشگاه و آرایشگر زنانه شهرکردمنطقهتلفن
زهرا خدابخشیشهرکرد میدان انقلاب، آکادمی فرناز09306872295
نادیاشریفی پور شهرکرد میدان انقلاب آموزشگاه فرناز09054120478
فائزه درویشیشهرکرد انتهای بلوارمعلم کوچه29 روبروی فضای سبز آموزشگاه و سالن درویشی09308874948
ساراامیرخانیشهرکرد خیابان حافظ شمالی09330989944
سرور فروزندهشهرکرد شهرکرد ،هفشجان خیابان نواب شرقی کوچه ۱۵ آرایشگاه شاه بانو---
مهسا محسن زادهشهرکرد ---
شهرزادشهرکرد شهرکرد،خیابان سعدی شرقی،کوچه۹،پلاک۲۶09134819433
آلماشهرکرد گودال چشمه بلوار ۱۳ آبان بیست متری دوم نبش کوچه ۷09135928760
میتراساعدیشهرکرد ---
شیفتهشهرکرد ---
مینا نجفیشهرکرد ---
ساناز اسدیشهرکرد چارراه طالقانی کوچه ۷۰ بن بست اول سالن زیبایی نسیم نو---
بنفشه توکلی شهرکرد شهرکرد خیابان ملت کوچه۴۷/۱09379153032
محبوب بهرامیشهرکرد میرآباد غربی خیابان خیام پلاک ۲۳09133811882
فاطمه کاظمیشهرکرد شهدای کاظمی پور.میدان شهرداری کوچه یاس ۴۹09913753676
الهام حدادیشهرکرد شهرکردمیرآباد ابتدای بلوارامام خمینی روبروی بازارچه بانک ملی سالن زیبائی الهام09924907919
الهام حدادیشهرکرد شهرکردمیرآباد ابتدای بلوارامام خمینی روبروی بازارچه بانک ملی سالن زیبائی الهام09910306191
سیتیامشهرکرد خیابان باهنر نبش کوچه ۷۷ آموزشگاه و آرایشگاه سیتیام09019641664
baroro